Webshopunkban cookie-kat használunk, melyek segítenek abban, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásaink a lehető legjobbak legyenek. A webhely további használatával elfogadja a cookie-szabályzatunkban foglaltakat, melyet az információk menüpontban talál. Elfogadom
Menü

OTP ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL

HIRDETMÉNY
Az OTP Bank AKCIÓ379 elnevezésű Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön termékének feltételeiről, hiteldíj, díj és költség tételeiről
Hatályos: 2021. január 1-től


A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók.

Jelen Hirdetményben szereplő akciós Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön konstrukció csak az OTP Bank meghatározott szerződött kereskedői partnereinél (a kifüggesztés helyén), időszakos jelleggel vehető igénybe.

I. A termék igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke

 

Konstrukció megnevezése

AKCIÓ376

Kölcsön összege

Minimum     50.000 Ft

Maximum    500.000 Ft

Saját erő mértéke

Minimum                                                                                                     0%

Futamidő (fixen választható)

 10, 12, 18, 24, 30, 36 hónap

Éves ügyleti kamat (fix)

10 hónapos futamidő esetén                                                              33,49%

12 hónapos futamidő esetén                                                              32,00%

18 hónapos futamidő esetén                                                              25,00%

24 hónapos futamidő esetén                                                              20,00%

30 hónapos futamidő esetén                                                              15,00%

36 hónapos futamidő esetén                                                                9,39%

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

-   500 ezer forint összegű,

-   36 hónap futamidejű kölcsön esetén

9,9%*

Rendszeres törlesztési nap

Választható, a hónap 1. és 28. napja között.

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - került figyelembe vételre.

A jelen Hirdetményben feltűntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok (83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről) figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.

 

II. reprezentatív példa

A reprezentatív példa a termékre irányadó, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) kormányrendelet szerint, a kereskedelmi kommunikációban megjelenítendő kölcsönösszeg és futamidő figyelembe vételével, az alap konstrukcióra került meghatározásra. A reprezentatív példa pusztán tájékoztatásként szolgál.

Konstrukció megnevezése

AKCIÓ376

Kölcsön összege

500.000 Ft

Futamidő

36 hónap

Éves ügyleti kamat (a teljes futamidő alatt fix)

9,39%

Havi törlesztő részlet

16.021 Ft

Kölcsön teljes díja

76.764 Ft

A futamidő során fizetendő teljes összeg (törlesztő részletek összege)

576.764 Ft

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

9,9%

 

III. a termék díj- és költségtételei

A Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett gyorstájékoztató alapján, a 2019. évi éves fogyasztói árindex 3,4%. A díjtételek az Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzatának „Az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai” című pontjában foglalt rendelkezések alapján (a nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő levelezési költség kivételével) a fogyasztói árindex mértékének megfelelően módosításra kerültek 2020. április 1-től.

Megnevezés

Mértéke

Fizetendő

Hitelbírálati díj

0%, 0,- Ft

 

Ügyintézési díj

8.870,- Ft

Minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat lát el az ügyfél kérésére.

Pl. a futamidő hosszabbítás, a futamidő csökkentése, az ügyfél kérésére történő, hitelszámlákhoz kapcsolódó igazolás kiadása.

Előtörlesztési díj teljes előtörlesztés esetén

8.870,- Ft,

de maximum

- az előtörlesztett tartozás összegének 1%-a, amennyiben a előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet,

-  az előtörlesztett tartozás összegének 0,5%-a, amennyiben a előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet,

- az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összege.

A lejárat előtti teljes visszafizetés (teljes előtörlesztés) esetében az adminisztráció költsége.

 

Nem kerül felszámításra, ha a teljes visszafizetett összeg kevesebb, mint kétszázezer forint, és a kölcsön lejárat előtti teljes visszafizetését megelőző 12 hónap alatt egyszer sem teljesített az ügyfél díjmentes részleges előtörlesztést.

Előtörlesztési díj részleges előtörlesztés esetén

8.870,- Ft, de maximum

-  az előtörlesztett tartozás összegének 1%-a, amennyiben az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet,

-  az előtörlesztett tartozás összegének 0,5%-a, amennyiben az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet,

- az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződésszerű lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összege.

Részleges előtörlesztés esetében, ha az ügyfél előtörlesztést teljesít (törlesztőrészlet csökkentés, vagy futamidő rövidítés céljából).

 

Az ügyfél tizenkét havonta egyszer díjmentesen előtörleszthet, amennyiben az előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

Szerződés-módosítási díj

13.256,- Ft

Ügyfél kérésére végrehajtott törlesztés csökkentés, törlesztés csökkentéssel kombinált futamidő hosszabbítás esetén.

Levelezési költség

0,- Ft/levél

Nem szerződésszerű teljesítés következtében kiküldött levelek esetén fizetendő (pl. felmondó levelek küldésekor Adós és Adóstárs esetén is).

Levelezési díj

0,- Ft/levél

A levelezési díj a költség / díj módosítása következtében kiküldött tájékoztató levelek esetén fizetendő. (Adós és Adóstárs esetén is).

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos banki tevékenység díja

(Monitoring tevékenység díja)

Általános esetben

1.190,- Ft/hónap

A hátralékos tartozás folyamatos kezeléséért, figyeléséért, a felszólítással kapcsolatos tevékenységért szerződés-szegéssel okozott kár megtérítése jogcímén fizetendő díj. Fizetendő a késedelembe esés napján, továbbá a késedelem fennállása esetén havonta kerül terhelésre.

Felmondás kezdeményezése esetén

0,- Ft/hónap

A hátralékos tartozás folyamatos kezeléséért, figyeléséért, a felszólítással kapcsolatos tevékenységért szerződés-szegéssel okozott kár megtérítése jogcímén fizetendő díj. Fizetendő a felmondás kezdeményezésekor.

Befizetési lap kiadásának díja

362,- Ft/db

(285,- Ft + ÁFA)

Fizetendő a kölcsön visszafizetéséhez biztosított - a futamidő hónapjainak számával megegyező - garnitúrán túl igényelt befizetési lap darabjai után.

 

IV. Késedelmi kAmat

Késedelmes teljesítés esetén a lejárt, meg nem fizetett tartozás után, a hiteldíjon felül késedelmi kamatot kell  fizetni. A késedelmi kamat az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A késedelmi kamat mértéke: a késedelem időszaka alatt a késedelem időszakában a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékével megegyező mérték.

 

V. Az egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek megörökölt kölcsöneivel kapcsolatban nyújtott kedvezmények az örökös(ök) részére

 

Megnevezés

Mértéke

Fizetendő

Előtörlesztési díj teljes előtörlesztés esetén

0,- Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a kölcsönt teljes összegben előtörleszti.

Ügyintézési díj

0,- Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program keretében futamidő hosszabbítást vesz igénybe vagy adóscserével a kölcsön kötelembe belép.

Szerződés-módosítási díj

0,- Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfél örököse a megörökölt kölcsönhöz adósvédelmi program keretében törlesztés csökkentést, törlesztés csökkentéssel kombinált futamidő hosszabbítást vesz igénybe.

Levelezési költség és levelezési díj

0,- Ft

A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank nem számítja fel/utólagosan jóváírja.

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos banki tevékenység díja

(Monitoring tevékenység díja)

0,- Ft

A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank nem számítja fel/utólagosan jóváírja.

Késedelmi kamat

A halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzéstől kezdve, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30. napig bezárólag a Bank a késedelmi kamatot nem számít fel/utólagosan jóváírja.

Biztosítás miatti kamat

Egyedüli kötelezett halála esetén, amennyiben a kölcsönhöz érvényesíthető biztosítás is kapcsolódik az ügyfél halálának időpontja és a biztosítási szolgáltatás teljesítése közti időszakban a bank a kölcsön hiteldíjait (a kölcsön ügyleti kamata) az elhunyt ügyfél hitelszámláján nem számítja fel/utólagosan jóváírja.

 

VI. Az egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek kölcsöneinek lejárat előtti teljes előtörlesztése kapcsán nyújtott kedvezmény

 

Megnevezés

Mértéke

Fizetendő

Előtörlesztési díj teljes előtörlesztés esetén

0,- Ft

Egyedüli kötelezett elhunyt ügyfelek esetén, a halálesetről való hitelt érdemlő tudomásszerzés és a hagyatéki eljárás lezárta közti időszakban a hitelszámlára beérkező, a fennálló hiteltartozással megegyező összegű vagy azt meghaladó mértékű befizetések automatikusan – külön rendelkezés nélkül – a kölcsön teljes előtörlesztésére kerülnek elszámolásra, amely után ügyintézési díjat a Bank nem számít fel.

 

 

VII. Kiegészítő biztosítási szolgáltatás

Az Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön-szerződéshez díjmentes, automatikus haláleseti és 51%-os vagy ezt meghaladó mértékű balesetből eredő rokkantsági kockázati biztosítás kapcsolódik. A Biztosító szolgáltatása az Adós a hitelfelvételt (kölcsönszerződés aláírását) követő 90 napon túl bekövetkezett természetes elhalálozása, a hitelfelvételt követő baleseti jellegű halála vagy 51%-os, vagy ezt meghaladó baleseti rokkantság esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló kölcsön és hiteldíjának visszafizetése. Balesetből eredő 100%-os rokkantság esetén a Biztosító – a balesetből eredő 51%-os vagy a feletti rokkantságra vonatkozó szolgáltatás mellett – 100 000 Ft egyösszegű biztosítási szolgáltatást nyújt. A biztosítási esemény bármelyik OTP Bank Nyrt. fiókban bejelenthető. A biztosítási események részletes leírását a „Hirdetmény az OTP Lakossági Folyószámlahitel (A-Hitel), az OTP Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön, a C-Hitel, a Deviza alapú OTP Személyi Kölcsön, a Forint alapú OTP Személyi Kölcsön termékekhez kapcsolódó biztosítások feltételeiről” tartalmazza.

  

VIII. Az OTP Banki Adósvédelmi Programmal, az AXA Banknál igénybe vett adósvédelmi eszközökkel és az állami Otthonvédelmi Programmal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ha hiteligénylésének/hitelkeret emelésének benyújtását megelőzően az OTP Banknál / OTP Jelzálogbanknál / AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél, fizetési nehézségei áthidalására az alábbi eszközök valamelyikét, vagy azok kombinációját igénybe vette, hiteligénylése/hitelkeret emelésre vonatkozó igénye a Bank belső szabályzatában meghatározott időtartamig elutasításra kerülhet. Ezen eszközök köre:

-     {C}{C}futamidő hosszabbítás

-     {C}{C}forintban fix törlesztési periódus azonnali lejáratása prolongációval kombinálva

-     {C}{C}törlesztés felfüggesztés

-     {C}{C}törlesztés csökkentés

-     {C}{C}törlesztés csökkentés/felfüggesztés futamidő hosszabbítással kombinálva

-     {C}{C}keretcsökkentési megállapodás

-     {C}{C}részletfizetési megállapodás

   {C}{C}LTP betéttel kombinált hitelek esetén a havonta fizetett betét összegének csökkentése

-     {C}{C}Tartozásrendező kölcsön

-     {C}{C}Adósságrendező hitel

-     {C}{C}Áthidaló kölcsön

-     {C}{C}Otthonvédelmi Programban rögzített árfolyam melletti 2011. évi feltételű gyűjtőszámlahitel

-     {C}{C}OTP Árfolyamrögzítés

-     {C}{C}Forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsönök kiváltása, amennyiben a kiváltás engedélyezésére úgy került sor, hogy az ügyfélnek

o   {C}{C}olyan hátralékos tartozása volt, amelyet a kiváltáskor nem tudott rendezni és az tőkésítésre került

o   {C}{C}bármely számlája a tartozás leírásával vagy a faktoringnak történő eladással szűnt meg

o   {C}{C}a kiváltás időpontjában nem tudott a mindenkori minimálbért elérő, munkaviszonyból származó jövedelmet igazolni.

-     {C}{C}Forintban fix törlesztésű deviza alapú személyi kölcsönök kiváltására 85-120 hónap közötti futamidőre igénybe vett kedvezményes kamatozású forint alapú személyi kölcsön

-     {C}{C}AXA Újrakezdő kölcsön

-     {C}{C}AXA Újrakezdő tartozásrendező kölcsön

-     {C}{C}AXA Piramis kölcsön

-     {C}{C}AXA Fizetési moratóriummal egybekötött részletfizetési megállapodás

-     {C}{C}AXA Fizetési moratórium

 

IX. A természetes személyek adósságrendezéséhez kapcsolódó tájékoztatás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon kölcsönigénylők részére, akik adósként vagy adóstársként adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt állnak, illetőleg adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) illetve (10) bekezdése alapján hitel- vagy kölcsön nem nyújtható, részükre szerződésmódosításra nem kerülhet sor.

Amennyiben a Bank és az Adós közötti jogviszony fennállása alatt az Adós a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési (Magáncsőd védelmi) eljárást kezdeményez, a szerződésre jelen Hirdetmény rendelkezéseit a „Hirdetmény a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt, lakossági ügyfelek esetében alkalmazott kamat- díj- és költségekről” című Hirdetményben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Közzététel: 2021. január 1.

OTP Bank Nyrt.

További részletekért keressd munkatársainkat

Keresés

Árukereső.hu Árukereső.hu